Anh cho được ấy đi Vertu Constell Pure Chocolate màu socola cũ

Category: Nhà đất 0 0

Một vài phút im bặt, lặng lẽ. Các tân khách đi ra ngoài sitói nắng. Roy di từ nhóm này sang nhóm khác, chú ý thăm hỏi từng người, chỉ sợ ho không được hoàn toàn thoải mái. Quay điện thoại vertu trở lại với tôi, anh điện thoại vertu ta vô vai tôi. Ị Eric này, anh bạn Rony của tôi muổn biết tên gọi cái công ty đa quốc gia đã đề nghị anh làm cho họ ấy. Rony có những cơ sở tại châu Au, một Vertu Constell Pure Chocolate màu socola cũ nhà máy hóa chất đặt tại Hambourg, gần Vertu Constell Pure Chocolate màu socola cũ nhà máy của tôi.

Anh ấy cũng có quen Angie. Một người đàn ông cao lớn, tóc hung, da mặt có nhũng chấm đỏ, tiến đến bên chúng tôi. Óng ta nắm lấy tay tôi trong bàn tay to bè của mình.

– Hello, Eric ! Rất vui lòng giúp anh nếu tôi có thể cung cấp cho anh ít nhiều chi tiết. Anh hãy nói cho tôi nghe về cái công ty đang đấu tranh giành anh cho được ấy đi.

Tôi phải tức thời giảm nhẹ lời giới thiệu quá phóng đại của Roy xuống một mức độ khiêm tôn. hơn. – Đấu tranh, nói hơi quá. Tôi đang có một dự kiến và tôi suy nghĩ. I Đôx vối một người lãnh đạo có tài, người ta đấu tranh vối những con số I Rony tuyên bô.

Bao nhiêu ? Và làm chức vụ gì ?
I Tôi đã hứa giữ bí mật. I Vói tôi, anh không có gì phải ngại cả I Roy hơi bất bình, nói. Vả lại tôi cũng chẳng cần thiết biết tên cái công ty ấy làm gì. – Ông thư thả cho tôi vài ngày. Rony quay sang điện thoại nokia 8800 phía Roy điện thoại nokia 8800 .

Related Articles

Add Comment