Những bức ảnh kỷ yếu tức cười nhất lịch sử ảnh Việt Nam

Category: Tin tổng hợp 0 0

–           Anh em gạo, đạo nghĩa tiền, anh đã coi đồng tiền, bát gạo hơn cả tình gia tộc. Anh làm một việc vừa phi pháp vừa vô đạo lý, không coi tôi ra gì. Lão phó chủ tịch thì coi thường kỷ cương xã tắc.

i Dạ dạ… mẹ cháu không dám gặp bác ạ! – Can càng tỏ ra sợ sột.

–           Ca 111Ç anh nữa, vuốt inặt khởng nổ mũi! – Xem chừng Chụp ảnh kỷ yếu  Đài) Phang đã giện lắm.

–           Rác có đánh cháu, chửi cháu, cháu cũng xin

chịu.

–           Tôi sẽ khổng đánh chửi anh, mặc dù tôi có đủ thẩm quyền để làm như vậy. — Đào Phang nhấn mạnh. – Và tôi cũng không kiện anh, dù có nhiều người xúi như vậy. Tôi đã gặp gỡ mấy ông ở ngoài ủy ban rồi, tôi bảo họ thế này: người của chính quyền làm điều sai trái, xin các ông cứ Chụp ảnh kỷ yếu Sài Gòn  xử theo luật pháp nghiêm minh, còn thằng Can, nó là cháu tôi. các ổng cứ để tôi nói chuyện với nó. Chuyện trong nhà, anh hiểu không?

–           Lạy bác! – Can thụp ngay xuống trước mặt ông bác – Bác cứu cháu!

–           Thôi đứng dậy! — Đào Phang hỏi: – Bây giờ anh định liệu thế nào?

–           Cháu sẽ về ở với mẹ cháu. Cháu xin hoàn lại nhà và đất chơ bác.

Thế là biết điều đấy. Tôi đã xin nçhi hưu về

hẳn nhà. Do đó tôi cần phải cổ nhà đổ ngả lưng, có đất để tăng gia Chụp Ảnh Kỷ yếu cấp 3  con gà, con lợn. Tôi định thế này, dầu sao anh cũng có công sửa sanç, chăm nom nhà cửa, vườn tược cho tôi một thời, tôi sẽ cho anh một

ít tiền đổ làm nhà, còn cái thổ trạch này tôi sẽ sang tôn cho cu Tấn, con cái Cao Phương. Anh biết nó chứ? về lâu vồ dài tôi còn dựa vào nó.

–           Thằng Tấn cũng chịu về cái xó xỉnh này? — Can ngạc nhiên hỏi.

–           Đó không phải việc của anh. Còn anh, nghe nói anh định bỏ vợ à?

Related Articles

Add Comment