– Tôi có một sô thắc mắc, Eric tết của người khơ me

Category: Kiến thức giới tính 0 0

Tôi lôi trong tủ giải khát ra một chai nưốc khoáng.

Tôi rót đầy hai ly và đưa cho nàng một ly.

Nàng đõ lấy ly vổi một tiếng “cám ơn” đậm đà. – Tên riêng ông là Eric ?

– Ông nói thật đi. Roy và Kathy có nói chuyện tôi vối ông phải không ?
– Có, họ đợi cô, họ hy vọng cô sẽ đến với họ. – Họ có kể chuyện đời tôi cho ông không ?
– Một câu chuyện xã giao, chẳng có gì chính xác rõ ràng. Tôi biết bà là một phụ nữ kinh doanh lỗi lạc, lãnh đạo cả một công ty lón. Vậy thôi, vừa đủ.

Nàng nhìn tôi vối vẻ soi mói.

– Tôi có một sô thắc mắc, Eric. Tôi không chịu nối những điều dối trá.

Tôi không bao giờ chịu nối. * Vì tết của người khơ me sao bỗng nhiên bà lại tiến công tôi ? Vì sao bà khẩn khoản như tết của người khơ me vậy ?
– Tôi cảm thấy lâm nguy. Tôi biêt tôi có nhiều nhược điểm, nhưng những khía cạnh man rợ lại giúp tôi tự bảo vệ mình. Phải học cách chịu đòn, chịu đựng những cuộc đối văn hóa việt nam đầu, những “vòi tắm” Scotland, và nhất là không ngần ngại văn hóa việt nam . – Tôi thích cái giọng của ông – nàng nói tiếp. Mẹ ông chắc là người Anh, phải không ?
– Mẹ tôi ư ? Không. Tôi chưa bao giờ đặt cái giả thiết mẹ tôi là người Anh. Có lẽ như vậy là tốt đấy, nhưng cũng dễ dàng kiểm tra hơn là quá khứ của ngươi đàn bà Đức. – Dù sao, ông vẫn không có cái giọng cúa người Pháp. – Có lẽ bà không quen trang phục dân tộc thái nghe các đồng bào trang phục dân tộc thái tôi nói.

Related Articles

Add Comment